EB Preventer plastová séria FI

Popis
Viac informácií o týchto plastových spätných ventiloch nájdete v brožúre Watts o plastových spätných ventiloch.
Obj. číslo
Type DN PFA (bar)
Cat.
Part number
Weight (kg)
FI 8 10
4.3 2224040 0,002
FI 15 10
4.3 2224041 0,005