EB Preventer plastová séria FW

Popis
Viac informácií o týchto plastových spätných ventiloch nájdete v brožúre Watts o plastových spätných ventiloch.
Obj. číslo
Type DN PFA (bar)
Cat.
Part number
Weight (kg)
FW 10 10
4.3 2224141 0,002