EB Preventer plastová séria WI

Popis
Viac informácií o týchto plastových spätných ventiloch nájdete v brožúre Watts o plastových spätných ventiloch.
Obj. číslo
Type DN PFA (bar)
Cat.
Part number
Weight (kg)
WI 20 10
4.3 2224070 0,017