Cirkulačný mostík HIU2

Popis
Most tepelnej cirkulácie.
Obj. číslo
 Typ Obj. číslo
Tepelný most HIU2
10079903