Elektronický programovateľný izbový RF termostat MILUX-RF

Popis
Elektronický programovateľný izbový vysokofrekvenčný (bezdrôtový) termostat s LCD displejom pre vykurovacie systémy a systémy chladenia. Rozsah nastavení teplôt: 5 - 35 °C. Voľba režimu: Comfort (komfortný), Reduced (obmedzený), Anti-freeze (temperovací 0,5 - 10 °C), Auto. Zvláštna funkcia Reset, zámka kláves (Key Lock), Holiday (dovolenka) 9 prednastavených a 4 nastaviteľné programy s voliteľnou funkciou ITCS (Inteligentný systém regulácie teploty). 3 batérie s 1,5 V (AA), varovanie pred slabou batériou, stupeň krytia IP 30. Frekvencia 868 MHz. Oblasť pôsobenia: v otvorenom priestore: 100 m, v uzatvorenom priestore 30 m.
Podľa noriem 2006/95/CE - 2004/108/CE - 1999/5/CE.
Technické údaje
  • Rozsah nastavenia teploty: 5 - 35 ° C
  • 3 batérie s 1,5 V (AA)
  • Batérie slabé
  • Trieda ochrany IP 30
  • Frekvencia 868 MHz
  • Dosah akcie: v otvorenom poli: 100 m, v blízkom poli 30 m.

Obj. číslo
Typ
Obj. číslo Frekvencia, MHz
MILUX-RF PACK P2054 10013386 433,92
MILUX-RF P2231 10013387 433,92
MILUX-RF - 10013388 868