Aplikácia potrubia Microflex HP na pripojenie tepelného čerpadla

Krajina
Severné Slovensko
Aplikácia
Individuálna bytová výstavba
Obdobie
07/08.2023
Aplikácia potrubia Microflex HP na pripojenie tepelného čerpadla
Prehľad
Potrubie MQ12532C3225EWI v chladiacom a vykurovacom systéme tepelného čerpadla IMMERGAS
Detailný popis
Potrubie Microflex HP bolo použité pre rekreačný dom na pripojenie vonkajšieho tepelného čerpadla vzduch-voda. Inštalácia sa nachádza na hranici regiónov Veľká Bytča a Kolárovice na severnom Slovensku. Inštalačná firma Peter Cedzo - PC Hvoznica 312 pomocou plastového predizolovaného potrubia MQ3225C312EWI vykonal cca 10-metrovú prípojku pre tepelné čerpadlo Monobloc od firmy Immergas (typ tepelného čerpadla Magis M8). Tepelné čerpadlo v systéme sa v súčasnosti používa v zime na dodávku vykurovacieho média pre podlahové kúrenie a v lete na zásobovanie chladiaceho stropu. Predtým sa na vykurovanie používal elektrický kotol a na stropné chladenie sa používala voda z vrtu cez doskový výmenník.