e-ULTRAMIX v športovom centre

Krajina
Francúzsko, Saint-Rémy de Provence
Aplikácia
Štadióny, športové zariadenia
Obdobie
October 2022
Prehľad
Problém :
Zabezpečiť automatickú dezinfekciu teplovodných systémov vedúcich do spoločných spŕch.

Riešenie :
Inteligentný termostatický zmiešavací ventil e-ULTRAMIX®

Kritériá výberu:
- Elektronické nastavenie teploty zmiešanej vody
- Jednoduché plánovanie cyklov dezinfekcie systému
- Bezpečná inštalácia
- Jednoduchá inštalácia
Detailný popis
Solution :

Smart thermostatic mixing valve e-ULTRAMIX®

Choice criteria :

  • Electronic setting of the mixed water temperature
  • Easy planning of system disinfection cycles
  • Secure installation
  • Easy to install