Systém Microflex na vojenskej základni

Krajina
Francúzsko, Orange
Aplikácia
Budovy vládnej správy
Obdobie
October 2022
Prehľad
Issue :

Old steel pipes from Orange military base, designed to feed the different building heating systems with hot water coming from the main boiler room, had to be replaced (around 800 meter of pipes).  The new solution must reduce thermal losses and leakage risks
Detailný popis
Problém:
Staré oceľové potrubia z vojenskej základne Orange, určené na napájanie rôznych vykurovacích systémov budov teplou vodou z hlavnej kotolne, bolo potrebné vymeniť (asi 800 metrov potrubia). Nové riešenie musí znížiť tepelné straty a riziká úniku

Inštalátor:
Fauché (Agence Défense Mediterranée): hlavný hráč v údržbe budov
Fauché naplnilo toto pracovisko na vojenskej základni Orange tým, že do terénu pridelilo kompletný tím navyše s technickou podporou ich miestnej agentúry.

Implementované riešenie:
800 m Microflex® Uno priemer 63, 75 a 90 + príslušenstvo.


Prečo Microflex®:
Jednoduchá inštalácia
Obmedzenie spájania vďaka flexibilite Microflex®
Malé tepelné straty vďaka predizolovanému potrubiu
Trvanlivosť a životnosť rúr
Služba Watts: pomoc pri návrhu a cenovej ponuke


Hlas zákazníkov:
Spoločnosť Fauché chcela riešenie rozvodu horúcej vody, ktoré by zodpovedalo presným požiadavkám: riešenie s jednoduchou inštaláciou, potenciálne spojky, ktoré obmedzujú riziko úniku vody a znižujú tepelné straty rozvodných potrubí. Microflex® spĺňa všetky požiadavky.
Inštalatér Fauché si na Microflex® naozaj obľúbil jeho „flexibilitu, ktorá maximálne znižuje množstvo rezov a spojok, čím sa predchádza potenciálnemu úniku“